Handelskrankenkasse HKK, Martinstr. 26, 28195 Bremen, Tel. 0421/36550