BKK VDN, Rosenweg 15, 58239 Schwerte, Tel. 02304/98260