BKK Akzo Nobel Obernburg, Glanzstoffstr., 63785 Obernburg, Tel. 0180/1000114