BKK AKS Zugspitzstr. 181, 86165 Augsburg, Tel. 0821/720780